Laat netwerken voor u werken

Projectmanagement

projectmanagement
 
Bij het begrip projectmanagement kunnen weinig mensen zich iets voorstellen. Zijn het dure consultants met voorspelbare conclusies of zijn het specialisten die daadwerkelijk toegevoegde waarde bieden? ClientMatch bekijkt een project altijd vanuit het gezichtspunt van de opdrachtgever met heldere afspraken over aanpak, tijdsbesteding en budget. Deze houding werkt resultaatgerichtheid en betaalbaarheid in de hand. Klik hier om meer te weten te komen over de specifieke aanpak van ClientMatch.
Case:Het bedenken, uitwerken en uitvoeren van een project waarbij jonge Nederlandse en Belgische fotografen in contact komen met onroerend, roerend en immaterieel industrieel erfgoed.
Opdrachtgever:De stichting Brabants Industrieel Erfgoed (BrIE).
Meer informatie:
Bekijk hier het filmpje - Erfgoed Fotoproject Leuven Bekijk hier het filmpje - Erfgoed Fotoproject Den Bosch
Case:Het begeleiden van diverse activiteiten in het kader van de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog in de gemeente Bornem tussen 2014 – 2018. In dit concrete geval gaat het om een scholenproject voor leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar. Het opknappen van de gemeentelijke begraafplaats en het herdenken van burgerslachtoffers/ soldaten en oud-strijders speelt daarbij een centrale rol.
Opdrachtgever:Gemeente Bornem
Meer informatie:
Bekijk hier het filmpje - Herdenking Eerste Wereldoorlog te Bornem
Case:Het organiseren van een netwerkbijeenkomst voor de Nederlandse (KVGO) en Belgische (FEBELGRA) brancheorganisaties van de grafische sector.
Opdrachtgever:Het Speelkaartenmuseum in Turnhout
Meer informatie: