Laat netwerken voor u werken

 

Aanpak en kernwaarden

aanpak en kernwaarden
 
ClientMatch werkt volgens een vaste aanpak waarin de volgende onderdelen aan bod komen: voorbereiding, uitvoering, evaluatie en opvolging.

De voorbereiding bestaat uit een persoonlijk gesprek, deskresearch en een brain-
stormsessie.
Hieruit volgt een gedetail-
leerd actieplan waarin strategische- en operatio-
nele doelstellingen, een tijdsindeling en heldere financiële afspraken, zijn opgenomen.

Bij de uitvoering volgt de concrete realisatie van het actieplan. Dit is géén sta-
tisch gegeven.
Indien een bepaalde situ-
atie om een aanpassing van het actieplan vraagt, kan dit in onderling overleg plaatsvinden.

Evaluatie van het project vindt normaliter één keer per maand plaats.

Voor de opvolging van de contacten zal er een gestructureerde database worden opgezet met de adresgegevens en een korte omschrijving van wat er met hen besproken is.


ClientMatch hanteert de volgende kernwaarden:

  • Hands - on
  • Eerlijkheid in afspraken
  • Openheid in communicatie
  • Kennis delen​